Riješenje

Stambeni prostor

Oprema za gašenje požara, rasvjeta, kućanstvo

Javne zgrade, škole, poslovni prostori

Oprema za gašenje požara, inverterski klimatizacijski uređaji

Industrija i rudarstvo, luke, gradilišta

Strojevi za drobljenje kamena, transportne trake, pil

Proizvodnja brodova i automobila

Robotsko zavarivanje, električno zavarivanje, kovanje

Tekstil

Pretvorba frekvencije, ispravljač protustruje

Metalurgija

Pretvorba frekvencije, ispravljač protustruje

Nova energija

Proizvodnja fotonaponske energije, energija vjetra gen

Željeznička pruga

Metro, laka željeznica, tramvaj, električni vlak